Hacki życiowe, przydatne wskazówki, zalecenia. Artykuły dla mężczyzn i kobiet. Piszemy o technologii i o wszystkim, co ciekawe.

Gdzie i jak ustawić hasło na komputerze, aby nie zostało zhakowane

0

Ustawienie kodu zabezpieczającego, aby wejść do systemu operacyjnego, pozwala zachować nienaruszone dane osobowe użytkownika. Dotyczy to zwłaszcza maszyn roboczych, na których mogą być przechowywane tajne dane firmowe. Ale nawet w domu często dochodzi do sytuacji, gdy nie chcesz, aby ktoś inny zagłębiał się w osobiste pliki. Dlatego pytanie, jak ustawić hasło na komputerze, jest tak istotne.

Jak wymyślić silne hasło?

Przed przystąpieniem do programowania konieczne jest w miarę możliwości utworzenie unikalnego szyfru, który będzie trudny do odczytania. Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają unikanie wykorzystywania danych osobowych i popularnych słów:

 • daty urodzenia;
 • imię i nazwisko;
 • imiona zwierząt;
 • inne publicznie znane dane osobowe;
 • „Hasło", „Administrator”, „Brak hasła” itp.

Gdzie i jak ustawić hasło na komputerze, aby nie zostało zhakowane

To właśnie te opcje są najpierw wypróbowywane przez wyspecjalizowane programy antywirusowe lub hakerów. Aby kod był naprawdę odporny na szyfrowanie, przed umieszczeniem hasła na komputerze należy utworzyć kombinację 6 znaków, składającą się jednocześnie z liter i cyfr.

Powszechną metodą kompilacji szyfru jest losowe wybranie słowa z książki i przypisanie mu aktualnej daty. Inną opcją jest tak zwana metoda „graficzna”. Zapamiętuje wizualne rozmieszczenie znaków na klawiaturze.

Ochrona w systemie Mac OS

Mac OS ma wbudowane oprogramowanie, które pomaga rozwiązać problem ustawiania hasła na komputerze po jego włączeniu. Algorytm składa się z 6 kroków:

 1. W lewym górnym rogu ekranu kliknij znak Apple. W rozwijanym menu głównym wybierz wiersz „Ustawienia systemu”.
 2. W zakładce „System” znajduje się podsekcja „Konta”, w wyskakującym oknie, w którym należy kliknąć obraz zamka.
 3. Wprowadź poświadczenia administratora i określ konto, dla którego zostaną wprowadzone zmiany.
 4. Kliknij „Zmień hasło” i w odpowiednim polu wprowadź szyfr odporny na złamanie.
 5. Zatwierdź wprowadzone dane dokładnym powtórzeniem kombinacji i naciśnij przycisk „OK”.
 6. W sekcji „Osobiste”, podpunkt „Bezpieczeństwo”, zaznacz pole „Zapytaj o hasło natychmiast po wyjściu z trybu uśpienia lub wygaszacza ekranu”.

Określone parametry zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Gdzie i jak ustawić hasło na komputerze, aby nie zostało zhakowane

Ochrona w systemie Windows

Metody ustawiania hasła na komputerze z systemem Windows różnią się nieznacznie w zależności od wersji. Można jednak wyróżnić ogólną sekwencję działań:

 1. Kliknij ikonę „Start”, a na wyskakującej liście – „Panel sterowania”. W przypadku G8 alternatywną sekcją są „Parametry”. Możesz go znaleźć, przeciągając myszą w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz kategorię „Konta użytkowników” („Zmień ustawienia komputera” w systemie Windows 8).
 3. Kliknij „Zmień konto” dla XP lub „Zmień hasło systemu Windows” dla wersji 7 („Użytkownicy”).
 4. Określ użytkownika, dla którego wprowadzane są zmiany.
 5. W kolumnie do tworzenia hasła wprowadź wymyślony kod w określonym wierszu, potwierdź go i, jeśli chcesz, ustaw podpowiedź na wypadek zapomnienia.

Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu. Wprowadzając podpowiedź należy liczyć się z tym, że będzie ona widoczna dla wszystkich, dlatego nie należy pisać samego szyfru.

Instalacja kodu zabezpieczającego na urządzeniu jest dość łatwa, niezależnie od systemu operacyjnego. W praktyce okazuje się, że trudniej jest wymyślić sekwencję, która zapada w pamięć, ale jest odporna na ataki hakerów.