...
Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Hur man ansluter en TV till Wi-Fi och gör nödvändiga inställningar

0

Vad är Smart TV? Detta är Internet på en stor skärm, en symbios av kapaciteten hos en tv-mottagare, en smartphone och en dator, tillhandahållande av medieinnehåll till en bred publik, familjevideo utan skiva.

TV:n är ansluten till internet både med sladdar och utan dem. Grunden för trådlös anslutningsteknik är Wi-Fi. Nätverksfördelarna bestäms av:

  • inga problem med ledningar;
  • möjligheten att ansluta mer än en klient till nätverket utan ytterligare ledningar.

Hur man ansluter en TV till Wi-Fi, vad kommer att krävas för detta i praktiken?

Hur man ansluter en TV till Wi-Fi och gör nödvändiga inställningar

Vad du behöver för att ansluta din TV till Wi-Fi

Du behöver en enhet utrustad med HDMI-, VGA-, AV-, USB- eller RJ-45-uttag och en internetanslutning. I det här fallet behöver du en set-top-box med en Wi-Fi-modul. Dess typ bestäms av vilken typ av TV-port som är tillgänglig. I fallet med en USB-port behöver du ett flashminne – en adapter; om ett RJ45-uttag används krävs en USB-adapter.

Bifogade krav:

  • minsta storlek;
  • stöd för vanliga läsbara filformat;
  • närvaron av inbyggt minne;
  • utbyggbart minne.

Om en Wi-Fi-modul redan är installerad på TV:n, är uppgiften att ansluta avsevärt förenklad, du behöver bara ha en router med internetåtkomst. Naturligtvis är det här alternativet den mest framgångsrika designen, som ger en bithastighet på upp till 300 Mb/s.

Hur man ansluter en TV till Wi-Fi och gör nödvändiga inställningar

Förbindelse

Det är intuitivt tydligt hur man ansluter en TV till Wi-Fi. Varje kontakt är ansluten till sitt eget uttag, kontakterna sätts in utan spänning, tills de klickar. Nätverkskontakten är ansluten till motsvarande uttag.

Svårigheten kan bara finnas i inställningarna.

TV-uppställning

Om du har LG-utrustning, gå till menyalternativet: "Nätverksinställningar", ställ in "trådlöst".

Alternativ 1. Från listan över åtkomstpunkter, välj namnet på nätverket, ställ in ett lösenord för det, klicka på "OK" med hjälp av fjärrkontrollen och menyuppmaningarna. Sedan måste du vänta på resultatet av kontrollen, fortsätt vidare enligt förslagen från skärmen. Som ett resultat kommer ett meddelande om anslutning till nätverket att visas på skärmen och ikonen för signalstyrka visas.

Alternativ 2. Lämplig för en router utrustad med en WPS-knapp (säker inställning). Motsvarande post i inställningsmenyn väljs. På routern, tryck och håll ner WPS-knappen i cirka 15 sekunder, så sker installationen automatiskt.

Alternativ 3. Välj inställningsalternativet "Ad-hoc-nätverk" för att ansluta maskinen direkt till en dator om internetåtkomst inte krävs.

Om tillverkaren av din TV är Samsung, är de två första anslutningsalternativen helt desamma, två nya metoder visas: "One Foot Connection" och "Plug & Access". Att välja inställningsläget "One Foot Connection" kräver inga extra kostnader, utan bara att installera routern nära TV:n och trycka på knappen "Nästa".

I enlighet med "Plug & Access"-tekniken (bör tillhandahållas av routern) sätts USB-minnet in i routern, du bör vänta tills indikatorn slutar blinka, dra ut den och sätt in den i Smart TV. Anslutningen upprättas automatiskt.

Hur man ansluter en TV till Wi-Fi är nu inte svårt. Denna inställning, liksom andra TV-funktioner, utförs av fjärrkontrollen via menyn. Genom att välja rätt anslutning kan du använda alla tillgängliga resurser.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer