Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Stora fysiker: vilka är de och vad gjorde de för vetenskapen

0

Världen står inte stilla, allt flyter och förändras, planeten roterar runt sin axel, ett åskväder kommer alltid med blixtar och åska, och löv faller till marken. Och det var just enkla saker vid första anblicken som väckte hos en person ett intresse för de exakta och naturvetenskapliga vetenskaperna.

Berömda fysiker i världen

Fysikens historia har flera årtusenden. I sitt ursprung, nära sammanflätat med matematik, kemi och till och med filosofi, studerade denna vetenskap till en början materia i dess lugn och samspel med världen, och satte denna kunskap till grund för andra discipliner, eftersom allt i världen kan förklaras av fysiska lagar .

Många stora fysiker har ägnat sina liv åt att försöka hitta svar på de frågor som mänskligheten behöver:

  1. Galileo Galilei är en italiensk fysiker som fastställde lagarna för mekanik och kroppars rörelse. Känd för sina arbeten inom naturvetenskap och astronomi.
  2. John Dalton var en engelsk fysiker och kemist som studerade gaser och deras egenskaper under hela sitt liv, och var den första som formulerade teorin om ämnens atomära struktur.
  3. Lev Landau är fadern till lärorna om magnetism, kvantelektromekanik och astrofysik. Han är författare till verk om supraledare, såväl som upptäckter inom atom- och termonukleär fysik.
  4. Blaise Pascal är en fysiker som studerade hydraulikens lagar.
  5. Irene Joliot-Curie, Pierre Curie, Marie Curie-Sklodowska – familjen Curie, kända för sina upptäckter inom området radioaktiva grundämnen och radioaktivitet.
  6. Albert Einstein är en tysk fysiker som beskrev och underbyggde kärnan i relativitetsteorin.
  7. Ernest Rutherford, Georg Ohm, André-Marie Ampère är vetenskapsmän som gjort ett antal grundläggande upptäckter inom området elektromagnetism och elektrisk ström.

Berömda fysiker i världen är hundratals begåvade forskare, bland vilka är Michael Faraday, John Bardeen, Max Planck, Robert Boyle, Paul Dirac.

Stora fysiker: vilka är de och vad gjorde de för vetenskapen

Rysk kvalster

Den ryska vetenskapens armaturer stod inte heller åt sidan. Många verk och upptäckter av sådana stora människor som Alexander Stoletov, Alexander Popov, Dmitry Mendeleev, Abram Ioffe, Igor Kurchatov, Pyotr Lebedev, Emil Lenz, Alexander Prokhorov lämnade sin betydande prägel på fysikens utveckling.

Moderna fysiker i Ryssland är en hel galax av unga och begåvade forskare, av vilka många är anhängare av sina framstående förfäder: Sergei Kapitsa, Vitaly Ginzburg, Zhores Alferov, Andrey Sakharov. De utvecklar relevanta områden, förbättrar och främjar vetenskapliga framsteg framåt.

Olika anordningar och uppfinningar gjorda på grundval av upptäckter och kunskaper inom området för denna grundläggande vetenskap har avsevärt förenklat livet för hundratusentals människor och används framgångsrikt inom alla livets sfärer, särskilt inom medicin, aerodynamik och militärindustri.

Inspelningskälla: rutvet.ru