Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Trender och framtidsutsikter för utvecklingen av informationsteknologi

0

gick in i en ny era av snabb utveckling av teknik. Idag kan människor inte klara sig utan ett så användbart föremål som en dator. Informationsåldern kräver utveckling och implementering av ny IT inom nästan alla områden av mänsklig verksamhet – det här är vetenskap, kultur, ledning, utbildning och produktion.

För närvarande är det omöjligt att effektivt hantera olika system och sociala organisationer utan att använda informationsresurser. Detta beror på det faktum att det i förvaltningsprocessen är nödvändigt att förbereda, anta och implementera en kedja av successiva beslut baserade på informationen som är en återspegling av tillståndet för hanterade objekt och miljön.

Trender och framtidsutsikter för utvecklingen av informationsteknologi

Informationsdatorteknikens roll i samhällsutvecklingen är informatiseringen av samhället. Den är baserad på en uppsättning åtgärder som syftar till att fullt ut använda tillförlitlig, omfattande och aktuell kunskap i varje typ av mänsklig verksamhet. Ju mer kunskap och färdigheter en person har, desto mer värdefull är en anställd, samtalspartner eller person.

Den sociala sfären består av stabila stora grupper av människor (sociala gemenskaper) och relationer dem emellan. Den sociala sfärens utveckling och livsviktiga verksamhet är möjlig endast genom utbyte av information. Det har blivit nödvändigt att introducera modern datorinformationsteknik i den sociala sfären på grund av komplikationen av den socioekonomiska situationen i samhället, dess beroende av information och organisatoriska flöden. Under moderna förhållanden är det omöjligt att lösa sociala, ekonomiska, administrativa och andra problem genom att manuellt bearbeta information, så informationsteknologins roll i samhällets utveckling är strategiskt viktig, och betydelsen av dessa tekniker kommer att växa varje år. Det är dessa teknologier som idag har en avgörande roll i den tekniska utvecklingen i landet. IT har unika egenskaper,

Trender och framtidsutsikter för utvecklingen av informationsteknologi

IT-utvecklingstrender

Modern IT kännetecknas av följande trender:

 • För närvarande finns det ett stort antal olika databaser med information om nästan alla typer av verksamheter i företaget.
 • Tack vare ny teknik har många användare interaktiv tillgång till dessa databaser. Den tekniska grunden för denna trend läggs i offentliga och privata kommunikations- och dataöverföringssystem, såväl som i specialiserade, förenade i regionala, nationella och globala informationsnätverk.
 • Informationssystem inkluderar element av intellektualisering av användargränssnitt, expert, maskin, automatiskt indexerade tekniska verktyg.

Den huvudsakliga trenden i utvecklingen av IT är bildandet av en marknad för mjukvaruprodukter och tillhandahållande av tjänster. Faktorer som hindrar utvecklingen av kommunikationssektorn är:

 • Ojämn utveckling av kommunikationsinfrastruktur.
 • Otillräckliga RF-resurser krävs för att implementera ny teknik.
 • Många rymdfarkoster fungerar längre än sin livstid.
 • Digital sändningsteknik är inte väl utvecklad.
 • Ytterligare expansion av abonnentbasen är svår på grund av den primära mättnaden av mobilkommunikationsmarknaden.
 • Postinfrastrukturen är inte tillräckligt utvecklad för att implementera moderna tjänster.

Video om informationsteknologins roll i samhällsutvecklingen

IT-utvecklingsmöjligheter

Trender och framtidsutsikter för utvecklingen av informationsteknologi beror på följande faktorer:

 • En proportionell nivå av informationstillgänglighet.
 • Tillräckligt utvecklad telekommunikation, datorutrustning och grundläggande mjukvara som uppfyller moderna globala standarder.
 • Utbildning av IKT-specialister motsvarande internationella standarder.

För närvarande ligger Ryssland på tredje plats i världen när det gäller penetration av cellulär kommunikation (efter USA och Kina), såväl som i mjukvaruutveckling (efter Kina och Indien) och när det gäller utländska regeringsbeställningar. Bredbandstjänsterna i landet utvecklas dock mycket långsammare än i andra ledande länder. Utsikterna för utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik inkluderar följande mål:

 • Det är planerat att modernisera infrastrukturen för den federala posttjänsten, det vill säga att rekonstruera dess anläggningar, skapa en infrastruktur för tillhandahållande av sådana tjänster som post, statlig, detaljhandel och finans.
 • Utveckla ett enhetligt telekommunikationsnätverk, inklusive ett tredje generationens nätverk som gör det möjligt att använda videotelefoni, höghastighetsanslutning till Internet och titta på filmer och TV-program på mobiltelefoner.
 • Att utveckla digitala tv- och radiosändningar, att öka kvantiteten och kvaliteten på mottagna tv-program.

Vilka är utsikterna för utvecklingen av informationsteknologi? Enligt experter kommer delsektorerna att utvecklas på grundval av nuvarande investeringar. Under de kommande åren är det planerat att förbättra kabel-TV, bredbandsaccess, distributionstjänster och övervinna den digitala klyftan mellan regioner.

Till 2020 är det planerat att avsevärt öka volymen av kommunikationstjänster jämfört med 2015 med nästan tre gånger. För att uppnå detta mål krävs ytterligare investeringar i alla telekomoperatörer till ett belopp av 2,5 biljoner rubel. Det antas att IT-marknaden kommer att öka med 5,9 gånger till 2020.

Video om utsikterna för utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik

Tack vare de kolossala framgångarna och landvinningarna inom teknik- och teknikområdet, utvecklingen av vetenskapsintensiva industrier, är den vetenskapliga och tekniska revolutionen idag en naturlig process.

Utvecklingen av kommunikation och tillväxten av utbildningsnivån bidrar till omvandlingen av "know-how" omedelbart efter deras uppfinning till universell egendom. Den dynamiska utvecklingen av marknaden och komplexiteten i dess infrastruktur bidrar till omvandlingen av information till energi och materiella strategiska resurser.