Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Varför testa kabellinjer?

0

Många ägare av stora bygg- och industrianläggningar har sedan länge insett vikten av förebyggande åtgärder. Sådana åtgärder syftar i de flesta fall till att förebygga stora tekniska problem eller olyckor samt efterföljande kostsamma och långvariga reparationer. Det mest relevanta är testning av kabelledningar för resistivitet. Ofta underskattar ägarna av sådana linjer vikten av ett snabbt genomförande av detta förebyggande underhåll, vilket leder till negativa konsekvenser.

Defekter på linor och kablar kan uppstå av olika anledningar, varav de flesta inte kan förutses och elimineras. Samtidigt kommer en försvagad kabel med en defekt att förstöras intensivt under påverkan av en standarddriftspänning på den skadade sektionen, vilket i framtiden kan leda till en allvarlig olycka, orsaka brand och beröva strömförsörjningen under lång tid tid. Utan att misslyckas testas kabelledningar under den första läggningen, men i framtiden bör regelbundna tester inte heller undvikas.

Tester utförs med hjälp av specialutrustning, som inte bara låter dig bestämma kabelns tillstånd genom att leda direkt och växlande högspänning genom den, utan också för att hitta skadorna, ta reda på det ungefärliga avståndet till dem och karakterisera isoleringens tillstånd. Den mest använda mikroprocessorenheten, som ibland också kallas en milliohmmeter. Den angivna enheten låter dig på ett tillförlitligt sätt bestämma medelvärdet för spänningen, standard och bortom gränserna för avvikelsen.

Du kan vanligtvis enkelt hitta en specialiserad organisation som regelbundet testar kablars resistivitet. En sådan försiktighetsåtgärd kommer att eliminera de sannolika svårigheterna utan att orsaka betydande kostnader. Testprocedurer tar en kort tid och kommer inte att orsaka avstängning av hela organisationen. Identifierade defekter kan omedelbart elimineras utan att vänta på betydande skada på kabeln.

Åldrande och påverkan av ett antal externa faktorer är ovillkorliga omständigheter som påverkar elnätets tillstånd. Man bör också komma ihåg att vid kontroll av anläggningens tekniska skick kommer de tekniska övervakningsorganen eller andra kontrollerande enheter nödvändigtvis att kräva intygen för de relevanta testerna. Deras frånvaro kan ligga till grund för ansvar, vilket är ytterligare en faktor som indikerar behovet av periodiska besiktningar.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer