Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Onlinetest – det kan inte bli mer intressant!

0

Idag på Internet kan du alltid hitta intressanta onlinetester om en mängd olika ämnen. Och alla, efter att ha passerat dem, kan lära sig mycket intressanta saker om sig själva! Och inte bara om dig själv, utan också om andras attityd. Håller med, det är väldigt, väldigt lockande!

De mest populära onlinestudierna på Internet anses vara iq-testet, testet (för förmågan att komma överens med människor), testet av självkontroll, uppmärksamhet och aktivitet, samt test av ledarskap, framgång och begåvning. Forskning relaterad till äktenskap och familjerelationer efterfrågas också, till exempel om förenlighet i äktenskap eller relationer med barn.

Många är säkra på att testerna, som publiceras i stora mängder i tryckta medier och på internet, inte har något att göra med seriösa psykologiska tester, som utförs av praktiserande psykologer – för pengar – vid konsultationer på deras egna kontor. Detta är dock inte alls fallet! Tester som till exempel erbjuds att göras gratis på internet online – det är praktiskt taget samma psykologiska studier! Med samma grad av säkerhet! Såvida inte personen svarar sanningsenligt på frågorna.

Varje psykologiskt test består av två obligatoriska delar: ett tematiskt frågeformulär med förslag till svar och en resultatdel. I den senare, baserat på analysen av svaren som ges i den första delen, visas flera "typiska" alternativ som svarar på frågan som finns i titeln på en viss studie.

Var kommer "typiska" resultat ifrån? Allt är väldigt enkelt. Som ett resultat av den samlade psykologiska erfarenheten och studier av olika situationer dras definierande slutsatser, som är mer eller mindre typiska för en viss mänsklig karaktär eller temperament.

Därför, om det finns en önskan, och ännu mer, ett behov, kan du säkert gå igenom onlineforskning på Internet eller omedelbara tester i tryckta publikationer. Deras resultat är ganska tillförlitliga, och rekommendationerna som finns är effektiva!

Det är sant att allvarliga psykologiska problem – som att bestämma depressiva tillstånd eller suicidaltendenser – kräver ingripande av en specialist. Och, operativt! Speciellt när det gäller barn och tonåringar! Här ska du inte lita på tur, slumpen eller principen "allt löser sig på något sätt"! Om det finns ens den minsta konstigheten i barns beteende, obegriplighet och underdrift, som det inte finns något sätt att klara av på egen hand – inom familjen – så blir hjälp av en professionell psykolog ett akut behov!

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer