...
Life hacks, användbara tips, rekommendationer. Artiklar för män och kvinnor. Vi skriver om teknik, och om allt som är intressant.

Platons filosofi: grundläggande bestämmelser

0

Den antika grekiske forskaren Platons vetenskapliga arbete hade en storskalig inverkan inte bara på utvecklingen av världsfilosofin, utan också på kulturen. Hans namn har funnits i århundraden.

Grundläggande principer

De flesta av denna forskares verk gav utvecklingen av en oberoende riktning av filosofin, som beskriver ursprunget till två universum – materialet och idévärlden. Så, Platons filosofi antyder att eidos (idéer) är grunden för hela den materiella världen. Materia har inte förmågan att generera någonting, det är bara ett förbrukningsmaterial från vilket eidos bildar tingens värld.

Eidos värld kan inte ses ur den synvinkel av tid och rum som vi känner till, den ligger bortom dessa begrepp. Den dominerande idén är det Goda, från vilket alla andra eidos härstammar. Det goda kan förknippas med början, skönheten och universums skapare.

Eidos av någon av varelserna är dess mest väsentliga och innersta del. I människan är alltså denna del hennes själ.

Ur forskarens synvinkel är saker benägna till mångfald, föränderlighet och förvrängning, samtidigt som eidos kännetecknas uteslutande av enhet, stabilitet och renhet.

Platons filosofi: grundläggande bestämmelser

Undervisning om själen

I den antika grekiska vetenskapsmannens verk kan man hitta en detaljerad beskrivning av den mänskliga själen. Platons filosofi representerar kortfattat den mänskliga själen som en vagn dragen av två hästar – svart och vit. Vagnen körs av en ryttare, som är en symbol för det mänskliga sinnet. Hästar symboliserar instinkter, passioner, själens högsta och renaste egenskaper.

Efter att ha fallit in i en annan värld, förvärvar en person förmågan, tillsammans med gudarna, att lyssna på eviga sanningar. Efter återfödelse på jorden förvandlas människors kunskap om sanningar till minnen.

Den store vetenskapsmannen hävdar att det enda sättet till absolut kunskap för en person är att försöka komma ihåg, att hitta spår av eidos bland den materiella världen. Om någon lyckas möta idéer genom goda gärningar, kärlek eller skönhet, börjar personen sedan att växa en gång förlorade vingar.

Platon, vars uråldriga filosofi bygger på teorin om förekomsten av idéer, placerar Skönhet på en av de ledande platserna. Forskaren betonar att skönhet ständigt måste sökas – i naturens, människornas, konstens lagar, över tiden stiger den från ett fysiskt tillstånd till ett moraliskt.

Platons filosofi: grundläggande bestämmelser

Den andra kraften som kan förvandla en person är kärlek. När de betraktas från denna aspekt, närmar sig den store filosofens verk Eros läror – han, som inte är ägare till varor och skönhet, strävar efter dem, betraktar sig själv som en mellanhand mellan okunnighet och visdom.

"Stat"

Ett av hans mest kända verk, Republiken, innehåller hans avhandling om de element som utgör den mänskliga själen. Så varje del har sina egna dygder – den evigt lustfyllda början kännetecknas av återhållsamhet och måttlighet, en rimlig partikel – av visdom, en rasande ande – av förmågan att underkasta sig förnuft och mod.

Kärnan i Platons filosofi handlar om att dra paralleller mellan typerna av människor och själens komponenter. Genom att studera hans verk kan man förstå hur tänkaren kom till den eller den slutsatsen – han får läsaren att uppleva sina begrepp på samma sätt som han gör. Enligt vetenskapsmannen är en stat med utvecklad social rörlighet rättvis – alltså kan vilken medlem av samhället som helst göra det han är mest kapabel till och vara på sin plats. En särskild plats i staten bör ges till utbildning av vakter (soldater).

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer