Лайфхаки, корисні поради, рекомендації. Статті для чоловіків і жінок. Ми пишемо і про технології, і про все, що цікаво.

Тенденції та перспективи розвитку інформаційних технологій

0

вступив у нову епоху бурхливого розвитку техніки. Сьогодні люди не можуть обходитися без такого корисного предмета як комп’ютер. Інформаційна епоха вимагає розвитку та впровадження нових ІТ практично у кожну сферу діяльності людини — це і наука, і культура, і управління, і освіта, і виробництво.

В даний час неможливо ефективно керувати різними системами та соціальними організаціями без використання інформаційних ресурсів. Це пов’язано з тим, що в процесі управління необхідно готувати, приймати та здійснювати ланцюг послідовних рішень на основі інформації, яка є відображенням стану керованих об’єктів та навколишнього середовища.

Тенденції та перспективи розвитку інформаційних технологій

Роль інформаційних комп’ютерних технологій у розвитку суспільства полягає в інформатизації суспільства. Воно базується на комплексі заходів, спрямованих на повне використання достовірних, вичерпних та своєчасних знань у кожному виді людської діяльності. Чим більша кількість знань і навичок є у людини, тим більш цінним співробітником, співрозмовником чи особистістю вона є.

Соціальна сфера складається із стійко існуючих великих груп людей (соціальних спільностей) та відносин між ними. Розвиток та життєдіяльність соціальної сфери можливе лише під час обміну інформацією. Впроваджувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології у соціальну сферу стало необхідним унаслідок ускладнення соціально-економічної обстановки у суспільстві, його залежності від інформаційних та організаційних потоків. У сучасних умовах неможливе вирішення соціальних, економічних, управлінських та інших завдань, опрацьовуючи інформацію вручну, тому роль інформаційних технологій у розвитку суспільства стратегічно важлива, а значення цих технологій з кожним роком буде все більшим. Саме ці технології сьогодні мають визначальну роль у технологічному розвитку країни. ІТ відрізняються унікальними властивостями,

Тенденції та перспективи розвитку інформаційних технологій

Тенденції розвитку ІТ

Сучасні ІТ характеризуються такими тенденціями:

 • В даний час функціонує безліч різних баз даних з інформацією про практично всі види діяльності суспільства.
 • Завдяки новим технологіям до цих баз має інтерактивний доступ безліч користувачів. Технічна основа цієї тенденції закладена у державних та приватних системах зв’язку та передачі даних, а також у спеціалізованих, об’єднаних у регіональні, національні та глобальні інформаційні мережі.
 • Інформаційні системи включають елементи інтелектуалізації інтерфейсів користувачів, експертних, машинних, автоіндексованих технологічних засобів.

Основна тенденція розвитку ІТ полягає у формуванні ринку програмних продуктів та наданні послуг. Чинниками, що стримують розвиток сектора зв’язку, є:

 • Нерівномірний розвиток інфраструктури зв’язку.
 • Недостатній радіочастотний ресурс, необхідний для того, щоб впроваджувати нові технології.
 • Багато космічних апаратів працюють понад свій термін експлуатації.
 • Технології цифрового телерадіомовлення розвинені недостатньо добре.
 • Подальше розширення абонентської бази утруднено через первинне насичення ринку рухомого зв’язку.
 • Інфраструктура поштового зв’язку розвинена недостатньо для того, щоб здійснювати впровадження сучасних послуг.

Відео про роль інформаційних технологій у розвитку суспільства

Перспективи розвитку ІТ

Тенденції та перспективи розвитку інформаційних технологій залежать від наступних факторів:

 • Пропорційний рівень доступності інформації.
 • Достатньо розвинене телекомунікаційне, комп’ютерне обладнання та базове програмне забезпечення, що відповідає сучасним загальносвітовим стандартам.
 • Підготовка фахівців ІКТ, що відповідає міжнародним стандартам.

В даний час Росія знаходиться на третій позиції у світі щодо проникнення стільникового зв’язку (після США та Китаю), а також створення ПЗ (після Китаю та Індії) та за зовнішньо-державними замовленнями. Проте послуги широкосмугового доступу країни розвиваються значно повільніше, ніж у інших провідних державах. Перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій включають наступні цілі:

 • Передбачається модернізувати інфраструктуру федерального поштового зв’язку, тобто реконструювати її об’єкти, створити інфраструктуру для надання таких послуг, як поштові, державні, роздрібні та фінансові.
 • Розвинути єдину мережу електрозв’язку, в тому числі, і мережу третього покоління, що дозволяє використовувати відеотелефонний зв’язок, високошвидкісний доступ до інтернету, перегляд на мобільних телефонах фільмів і телепрограм.
 • Розвинути цифрове телерадіомовлення, збільшити кількість і якість телевізійних програм, що приймаються.

Які перспективи розвитку інформаційних технологій? Як вважають експерти, підсектори розвиватимуться на базі поточного інвестування. Найближчими роками планується вдосконалити кабельне ТБ, широкосмуговий доступ, послуги розповсюдження, подолати цифрову нерівність між регіонами.

До 2020 року планується значно збільшити обсяг послуг зв’язку порівняно з 2015 роком майже втричі. Для досягнення цієї мети необхідні додаткові інвестиції у всіх операторів зв’язку сумою 2,5 трильйона рублів. Передбачається, що ринок ІТ зросте до 2020 року у 5,9 разів.

Відео про перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій

Завдяки колосальним успіхам та досягненням у галузі технології та техніки, розвитку наукомістких виробництв, науково-технічна революція сьогодні є природним процесом.

Розвиток комунікацій та зростання освітнього рівня сприяють перетворенню «ноу-хау» відразу ж після їхнього винаходу на загальнолюдські надбання. Динамічний розвиток ринку та складність його інфраструктури сприяють перетворенню інформації на енергетичні та матеріальні стратегічні ресурси.