Лайфхаки, корисні поради, рекомендації. Статті для чоловіків і жінок. Ми пишемо і про технології, і про все, що цікаво.

Філософія Аристотеля та суть його навчань

4

Аристотель займався філософією як сукупністю взаємозалежних елементів, які взаємодіють друг з одним. Його погляди вплинули майбутнє розвиток таких наук, як соціологія, політика, логіка, природознавство.

У вченні Аристотеля філософія поділяється на три види, а саме: на теоретичну, практичну та поетичну. Теоретична вивчає питання буття, поява всього існуючого. Практична займається вивченням діяльності людини та устрою держави. Принципом поетичної філософії є ​​художня здатність. Вважається, що мислитель вивів за фактом ще один її вид – логіку.

Питання буття та матерії

В античній філософії Аристотеля дається визначення буття. Воно в його розумінні є сутністю, що володіє властивостями відношення і положення, місця і часу, кількості і якості, стану, дії і страждання. Але людині часто дано зрозуміти лише властивості буття. Вчений також поділяє його поняття на одиничне, що існує у певний момент у певному місці, і загальне, що у будь-якому місці й у час. Відповідно до його вчення загальне буття можна пояснити, використовуючи виключно розум.

Філософія Аристотеля та суть його навчань

Питання матерії займають важливе місце у філософії Аристотеля. Матерія згідно з його вченнями – це те, з чого складається річ і пасивний початок. Форма її організує – це активний початок.

Виходячи з цього, філософ робить певні висновки:

  • всьому притаманна матерія та форма;
  • внутрішній зміст предмета обумовлено зміною його матерії, форми (чи чимось одним);
  • низка послідовних перетворень з матерії на форму і назад – це природа.

Ну а Бог – це найвища форма всього, що існує, яка знаходиться за межами світу.

Душа як носій свідомості

Душа, згідно з вченнями філософа, має такі щаблі: рослинна, тваринна і головна, властива лише людині, розумна душа. Вона керує функціями організму. Рослинна душа несе відповідальність за розмноження, а також зростання, їжу. Тваринна душа на додаток до перелічених відповідає за почуття, бажання. Розумна душа виділяє людину, включає функції, зазначені вище, і навіть мислення, міркування.

Мислитель виділяє властиву людині потребу перебувати у колективі. Вона сприяє появі суспільства, точніше групи людей, об’єднаних місцем проживання чи роботи, культурою, мовою. Вони виробляють матеріальні блага, займаються їх розподілом.

Філософія Аристотеля та суть його навчань

Кращий тип держави

Координуючим механізмом суспільства є держава, яка підтримує необхідний порядок, захищає від ворогів, сприяє економіці та багато іншого. Мислитель у своїх працях визначає такі його типи: монархія, аристократія, тиранія, крайня олігархія, політія (поєднання помірної олігархії та помірної демократії), охлократія. На думку вченого, політ – найбільш прийнятна форма держави.

Спадщина філософа величезна, і значення її не можна переоцінити. Філософію Аристотеля, коротко викладену, слід розглядати нерозривно з вченнями і теоріями Платона, хоч і далеко не у всьому погоджувався зі своїм учителем. Філософ започаткував різні науки. Масштаб його філософських та наукових досліджень вражає досі.

Джерело запису: rutvet.ru